Nazywam się Robert Borkiewicz. Mam 49 lata. Mieszkam w Daszewicach, gm. Mosina od 2009 roku,  jestem żonaty, mam 4. dzieci.

Ukończyłem studia wyższe na kierunku informatyki, od wielu lat zajmuję stanowiska managerskie w IT firm międzynarodowych. Jestem także współzałożycielem wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej .

W latach 2023-2024 pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Mosinie.

Kandydowałem na stanowisko Burmistrza Gminy Mosina w roku 2018 (42,79% głosów) oraz w 2024 (18,44% głosów)

W latach 2019 – 2024 pełniłem również funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”. Byłem współtwórcą porozumienia lokalnego „Dolina Głuszynki”

W latach 2012-2016 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Daszewicach.

Pozdrawiam!