O mnie

Nazywam się Robert Borkiewicz. Mam 44 lata. Mieszkam w Daszewicach od 2009 roku,  jestem żonaty, mam 4. dzieci. Ukończyłem studia wyższe na kierunku informatyki, od wielu lat zajmuję stanowiska managerskie w IT firm międzynarodowych.
Jestem współzałożycielem wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej Centrum Zdrowia Rodziny w Kamionkach.
Moje życie to rodzina i wychowanie dzieci, a w wolnych chwilach lubię biegi długodystansowe po przepięknych okolicach, których w naszej Gminie nie brakuje.

Jestem organizatorem festynów, imprez integracyjnych, charytatywnych, i sportowych. Przez wiele lat byłem przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Daszewicach.

Wspieram działania integrujące mieszkańców. Kandydowałem do Rady Miejskiej w roku 2014 z okręgu w Daszewicach.

Kandydowałem na stanowisko Burmistrza Gminy Mosina, w II turze osiągając  3960 głosów (42,79%).

Pozdrawiam!