Program wyborczy

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY – to mój cel główny na kampanię wyborczą na stanowisko Burmistrza oraz Radnego Rady Miejskiego w Mosinie w latach 2018-2023. Wspólnie z radnymi Nowoczesnej Rzeczpospolitej Mosińskiej będę dbał o sprawiedliwy i równy podział środków inwestycyjnych na wszystkie miejscowości w Gminie.

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • realizacja budowy obwodnicy Mosiny „Czerwonka” (Szosa Poznańska – ulica Konopnickiej)
 • wschodnia obwodnica Mosiny przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski (ulica Mocka – Dymaczewo Nowe)
 • Nowa przeprawa przez Kanał Mosiński (m. Mosina)
 • Budowa kładek pieszo-rowerowych przez Kanał Mosiński (Lipowa Krosinko i Łazienna w Mosinie)
 • Budowa przeprawy przez rzekę Wartę (m. Czapury)
 • program budowy dróg gminnych oraz dojazdowych wiejskich (tzw. pasowych)
 • Spójna sieć rozwoju dróg rowerowychin. z Poznaniem, Kórnikiem, Stęszewem, Puszczykowem oraz system dróg rowerowych wewnątrzgminnych (Mosina-Żabinko, Sasinowo- Wiórek, Mosina Centrum)
 • budowa węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych (Mosina, Drużyna, Pecna)

 

KOMUNIKACJA GMINNA

 • kolej metropolitarna jako element systemu komunikacji gminnej
 • audyt funkcjonującej komunikacji publicznej na terenie Gminy Mosina i opracowanienowych połączeń autobusowych wewnątrzgminnych
 • wdrożenie połączeń ponadgminnych we współpracy z sąsiednimi Gminami (z Mosiny przez Rogalinek do Starołęki, do Stęszewa oraz Kórnika)
 • bezpłatna komunikacja wewnątrzgminna

 

AKTYWNY WYPOCZYNEK

 • Mosińskie Centrum Aktywnego Wypoczynku przy Parku Strzelnica (basen, kręgielnia, Centrum Rehabilitacji)
 • Sale sportowe przyszkolne (Krosinko, Rogalin)
 • Korty tenisowe całoroczne
 • Wspieranie rozbudowy przyszkolnej infrastruktury sportowej w tym budowa orlików lekkoatletycznych oraz boisk wielofunkcyjnych
 • Centrum sportów rowerowych (pump track, skatepark)
 • Wspieranie lokalnych imprez sportowo-turystycznych
 • Nowa odsłona mosińskiego rynku (Placu 20 Października) – przyjaznego dla mieszkańców i przedsiębiorców
 • Świetlice wiejskie i osiedlowe jako centra lokalnej animacji

 

ZIELONA  I NOWOCZESNA GMINA

 • Dokończenie budowy w gminie pełnej infrastruktury; wodno-kanalizacyjnej i gazowej (uwzględnienie problemu rozwoju sieci wodociągowej Majątku Rogalin)
 • Szkolna edukacja ekologiczna
 • Program dopłat ekologicznych (program czyste powietrze)
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły w Rogalinku i Daszewicach oraz inne budynki gminne)
 • Wspieranie przyjaznej środowisku przedsiębiorczości i nowych technologii
 • Wdrożenie nowoczesnych kanałów komunikacji Gminy z mieszkańcami i przedsiębiorcami

 

POLITYKA SPOŁECZNA:

 • dom dziennego pobytu osób starszych i niepełnosprawnych
 • Centrum Aktywności Lokalnej na bazie budynku przy ulicy Wawrzyniaka (Kogucik)
 • Wsparcie dla budowy Warsztatów Terapii Zajęciowych
 • Reaktywacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z świetlicą
 • Darmowe Przedszkola i wsparcie rodziców dzieci do lat 3 (bony źłobkowe)

 

LICZĘ NA TWÓJ GŁOS!